Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Yrkes- och miljömedicin

Forskning
Umeå universitet
Välkommen till databaserna för vibrerande maskiner

Information i databaserna består av mätdata hämtad från forskningsrapporter, maskinkataloger samt information från tillverkare.

Klicka på någon av länkarna nedan för att nå respektive databas.

Hand- och armvibrationer
Exponeringskalkylator för Hand- och armvibrationer
 
Helkroppsvibrationer
Exponeringskalkylator för Helkroppsvibrationer

 
Stödfunktioner
Navigera på www.umu.se

linje linje linje
Umeå universitet
Medicinska fakulteten
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Yrkes- och miljömedicin
 
  Presentation
Aktuellt
Personal
Samarbeta med oss
Forskning
Vibrationsdatabasen
Hand- och armvibrationer
Sökning i databasen
Exponeringskalkylator
Helkroppsvibrationer
Sökning i databasen
Exponeringskalkylator

Utbildning
För våra anställda
 
 

Linje

Yrkes- och miljömedicin
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Umeå universitet
Ansvarig för sidan: bertil.forsberg@envmed.umu.se

 
Postadress: 901 85 Umeå
Tel: 090-785 00 00 vxl
Fax: 090-785 24 56